ZASADY DZIAŁANIA

Jak to działa VIDEO

Więcej informacji +48 536 940 926 lub info@sv-separator.com

SEPARATOR ISM © (WIALNIA, CZYSZCZALNIA) ZASADA DZIAŁANIA

Strumień powietrza wytworzony przez wentylator posiada parametry dostosowane do składu i gatunku czyszczonej i sortowanej masy. Wejściowy materiał, z kosza zasypowego dostaje się do komory separacji, gdzie okazuje się w strefie działania potężnego strumienia powietrza i jest rozdzielany na frakcję według ciężaru i cech aerodynamicznych. Najpierw ciężkie zanieczyszczenia i kamienie zostają usuwane z mieszaniny, wypadając w pierwszą frakcję.
Nasiona celne (siewne) dostają się do drugiej i trzeciej frakcji. Jest to materiał siewny, najcięższe nasiona posiadające najwyższą wartość biologiczną (zdolność kiełkowania). 98% nasion, znajdujących się w danym materiale wytworzy zdrowe kiełki. Czwarta i piąta frakcja to tzw. nasiona konsumpcyjne. Nasiona połamane lub nie w pełni rozwinięte (poślad) porywane są strumieniem powietrza do szóstej i siódmej frakcji, razem z lekkimi zanieczyszczeniami (plewy). Wypracowane powietrze i kurz są wyrzucane przez otwór w górnej części wialni.

Separatory aerodynamiczne (Wialni, Czyszczalni) ISM wydajnością od 3 do 200 t/h, produkowane przez CWMCZ (Charkowska Wytwórnia Maszyn Do Czyszczenia Ziarna), przeznaczone do jednoczesnego czyszczenia i sortowania nasion (pszenicy, jęczmieniu, kukurydzy, lnu, soi, kawy, grochu, nutu, soczewicy) oraz innych materiałów sypkich.
Podstawową zasadą działania Separatorów ISM jest rozdzielenie cząstek mieszaniny w strumieniu powietrza na frakcje, co pozwala nie tylko na skuteczne oddzielenie zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju, ale również na presortowanie względem cech aerodynamicznych (masy i żaglowości).
Wśród głównych zalet Separatorów ISM można wyróżnić:
● Efektywne czyszczenie ziarna zbóż i nasion wszystkich roślin uprawnych.
● Działanie bez uszkodzenia nasion (nie ma sit i innych szkodzących części).
● Precyzyjne sortowanie nasion na frakcje według masy.
● Pomóc w przygotowaniu dobrego materiału siewnego, czyli wydzielenie jakościowych (najcięższych) nasion, posiadających najwyższą wartość biologiczną i zdolność kiełkowania.
● Niskie zużycie energii elektrycznej.
● Wygoda korzystania i niezawodność.

katalog
KATALOG PDF
paszport
Paszport PDF (Modele ISM-3, ISM-5, ISM-5 COK, ISM-10, ISM-10 COK)

Przykłady separacji na frakcje

Pierwsza frakcja nie jest wskazana, ponieważ wchodzą do niej głównie kamienie i inne ciężkie zanieczyszczenia.